00:00 Bhangra Junction
01:00 Venus Hindi Movie
04:00 Harun Yahya Documentaries
05:00 Venus Bollywood
06:00 Fresh Hits
07:00 Venus Cooking Show.
08:00 Pujay Niruma
09:00 Istikhara
10:00 Noorani Istikhara
11:00 Islami Istikhara
12:00 Jyotish Shastra
14:00 Venus Cooking Show..
15:00 Istikhara Markaz
16:00 Tajallait-E-Falak
17:00 Venus Cooking Show
18:00 Qanoon Aur App (LIVE)
19:00 Kiya Kahate Hain Sitare
19:30 Zaiqay ka Safar
20:00 Zawia with Afzal
21:00 Venus Hindi Movie.